K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 04.05.2016 tarihinde yapılan değişiklikle yetki belgesinde paraya çevrilmeyerek kalıcı hale gelen uyarmalar e-devlet üzerinden bizzat mükelleflerce veya Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunarak,verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için her uyarma için 95,00 TL olmak üzere Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubelerine ödemede bulunulduğunun belgelenmesi halinde kaldırılabilmektedir.

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesini aldıktan sonra ya da ileri bir tarihte unvan, adres, vergi dairesi, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu önele uymayan taşımacı (5) uyarma cezasıyla, cezalandırılır. 2010 yılı için bir uyarmanın karşılığı 64,-TL dır. Portal sayfalarımızda daha detaylı olarak inceleme imkanı bulabileceğiniz bu tür idari yaptırımlar, yetki belgesinin iptaliyle son bulmaktadır.

TC Ulaştırma Bakanlığı'na hatalı ya da mükerrer yatan ödemelerin iadesi

Belge almak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı'na ödeme yapıp ta, ödemenin dosyayla mahsuplaşmasının yapılamadığı durumlar olabilir. Böyle anlarda yatırılan paranın iadesi için girişimde bulunmak ve ilgili kurum/kurumlarla yazışmak, gerektiğinde Ankara Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden takip etmek gerekir.

Uyarmalar:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ALTINCI KISIM "Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar" başlığı altında, "Uyarma" ya ilişkin açıklamalarda bulunur...

K Belgesi Dilekçe ve Başvuru Formuna web sitemizin en altında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.