K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

1) ARANAN ŞARTLAR:

 • Başvuru yapılan eğitim programının belirtildiği dilekçe (Kurumumuz tarafından temin edilir)
 • T.C. kimlik no işlenmiş Nüfus Cüzdanı örneği.
 • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi.
 • Öğrenim durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi)
 • 5 adet resim.

2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "C" Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) "D" Sınıfı Sürücü Belgesi, (Çekici kullanacaklar için) "E" sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 5, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. (Bu eğitim ve belge okulumuz tarafından verilir.)

4) Tehlikeli madde taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

5) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

1) ARANAN ŞARTLAR:

 • Başvuru yapılan eğitim programının belirtildiği dilekçe (Kurumumuz tarafından temin edilir).
 • T.C. kimlik no işlenmiş Nüfus Cüzdanı örneği.
 • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi.
 • Öğrenim durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi)
 • 5 adet resim.

2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "B" sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. "C "sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

1) ARANAN ŞARTLAR :

 • Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe (kurumumuz tarafından tanzim edilir).
 • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi.
 • Tahsil durumunu gösteren belge (ilkokul mezunu olmak yeterlidir.Belgenin noter tastikli olması gerekir. )
 • Dört adet resim.

2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "E" sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar "B", "C" ve "D" sınıfı sürücü belgeleri olanlarda;
SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

1) ARANAN ŞARTLAR :

 • Başvuru yapılan eğitim programının belirtildiği dilekçe (Kurumumuz tarafından temin edilmektedir).
 • T.C. kimlik no işlenmiş Nüfus Cüzdanı örneği.
 • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi.
 • Öğrenim durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi)
 • 5 adet resim.

2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "C "sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar "D" ve "E" sınıfı sürücü belgeleri olanlarda;SRC 3, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,

4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 1, (ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1) ARANAN ŞARTLAR:

 • Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe ,
 • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
 • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
 • Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi)
 • Dört adet resim.

2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, ”C” ve” D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 1, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.