K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

Yetki belgelerinin yenilenmesi ile ilk defa alınacak olması arasında prosedür olarak fazla bir fark yoktur. Yenilenmesi istenilen belge kapsamında, taşımacının yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin genel ve özel şartlara sahip olacağının yanısıra ilk başvuruda ki gibi gerekli belgelerin hazırlanması ve dosya halinde sunulması gerekecektir.

Yetki belgesinin yenilenmesi amacıyla, tamamlanan beş senenin sonunda taşımacının sicilinin, cezai müeyyideler yönünden taranması ve yönetmeliğe aykırı tutum ve davranışların olup olmaması sorgulanacaktır. Örneğin, taşımacının çalıştırdığı şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerinden, ücret ve çalışma şartlarına, araçların ağırlık ve boyutlarından, yol ve araç güvenliğine kadar pekçoğu konuda taşımacıya uygulanmış cezai müeyyideler varmıdır ona bakılacak. Firmanın ortaklık ve sermaye yapısı, merkez ve şubeler, Mesleki Yeterlilik Belgeleri yönünde ki yükümlülükler, araçlar kısacası aklınıza gelen herşey yeniden ele alınacak ve değerlendirilecektir.

25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan ve yetki belgesi alma süresi Bakanlıkça uzatılan faaliyetler yönünde; 25.02.2004 ile 30.06.2006 tarihleri arasında yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler için, yetki belgelerinin geçerlilik sürelerine Bakanlık tarafında ek süreler tanınmıştır.

Yetki belgesinin başka bir yetki belgesiyle değiştirilmesi istendiğinde: Yukardakilerden çok farklı olmamak üzere, bu belgelendirme sürecinde de yapılacak bir çok çalışma vardır. Bu konuda bir örnekleme yapacak olursak; K2 Yetki Belgesiyle kendi esas iştigal konusu kapsamında, kendi özmal araç/araçlarıyla yurtiçi taşıma faaliyetleri olan bir mükellefin, faaliyetlerini yeri geldiğinde yurtdışında da devam ettirmek istemesi halinde, C1 Yetki Belgesi alması zorunluluğu hasıl olacaktır. Talep edilen yetki belgesi için yönetmelikte öngörülen şartların yerine getirilmesi, araç/araçları kullanacak şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgelerinin SRC4 yerine SRC3 olarak değişmesi gibi yaptırımlar olacaktır.